Vor Frelser Kirke, Christianshavn
 

Sejerværk af Johan Mercki 1699
 

   

       

   

 

     Sejerværket i Vor Frelser Kirke hører til et af de mest imposante tårnure, der er fremstillet i Danmark. Det går helt tilbage til 1699 og er fremstillet af Johan Merchi, der oprindelig kom som storurmager fra Schweiz.  Dimensioner er kolossale med en længde på 285 cm en bredde på 150 cm. og en højde på 295 cm. og en vægt på omkring 3 tons, hører det til et af de største værker vi har her i landet. Foruden gangværk er uret forsynet med kvarter og timeslag. Blandt tekniske forbedringer kan man bemærke de friktionsruller til formindskelse af modstanden, som er anbragt ved akslerne på valserne og de større hjul, og som må anses for at være en forløber til kuglelejet. Først i 1744 blev der sat urskiver op på tårnet. Inden den tid var der kun de to malede kobberurskiver under hvælvingen, hver forbundet til en klokke, af hvilken den ene viser minutter og den anden timer. I 1891 går værket uhjælpeligt i stå og står stille indtil  1920 ,hvor Julius Bertram Larsen udfører en gennemgribende restaurering , hvilket er årsagen til at dette prægtige værk stadig kan virke som tidsmåler for hele Christianshavn. Men i de seneste år er slidtagen begyndt at blive væsentlig, hvorfor en restaurering af værket er ved at betimelig.

 

  

   

 

   

Fra valsehjulets aksel føres kraften op i gennem tårnet og videre ud til de 4 store urskiver samt ned til de to bemalede kobberurskiver på hvælvingen over orgelet
 

Næste side


 

                                                                 

                                                                  Copyright © 2021   Web-master J. S. Frausing