Sejerværker ( smedejern ) & Støbejernsværker

Ballum Kirke

Balum Kirke

Uggeløse Kirke

      
     Sejerværk før restaurering

    
   Sejerværk efter restaurering 


Uggeløse kirke  figur 1


    Tårnure kan opdeles i to grupper. Den  ene type værker  er udført i smedejern og blev fremstillet helt til midten af 1800 tallet. Disse kaldes med en fælles betegnelse  
sejerværker  ( figur 1) . Den anden type er udført i støbejern ( figur 2 ) og er fremstillet fra ca. 1850 til 1960. Det siger sig selv at sejerværkerne er unika ikke to er ens, selvom de er opbygget efter samme princip. Anderledes forholder det sig med støbejernsværkerne. Her kunne man fremstille adskillige eksemplarer af den samme model.

 
 Støbejernsværk af A. Funch 1857     figur  2   
 Smedejernsværk 1741         figur 1
H:A:MATHIESEN
 
 


 

                                                                 

                                                                  Copyright © 2021   Web-master J. S. Frausing