Johan Merchie                           

Tog borgerskab som storurmager  i 1695. det følgende år 10 marts 1696 fremstillede han sig for oldermand Jens Pedersen og de 2 bisiddere Åge Thomsen og Clas Pap ( alle smedemestre ) samt urmagermester Jørgen Schmidt, Lorenz Loman og Peter Lenart og blev " hans lærebreve forelæst og for godt erkendt, så der ingen klage kom ". Han fremstillede det endnu eksisterende ur til Vor Frelser Kirke på Christianshavn og leverede i 1705 et stort ur til porthuset ved det nyopførte Frederiksberg Slot og fik 410 rdl. for det samt for tov der til 2 Rdl. og 32 Skilling. Sønnen Jørgen indskrives 1717 som læredreng hos faderen og Christian Carl 1726 hos Peter Mathiesen. Hans enke Anne Kierstine boede før branden i 1728 på Gammel Mønt.


Tilbage

                            

          

                                                                 

                                                                  Copyright © 2021   Web-master J. S. Frausing