Julius Bertram Larsen
Kjøbenhavn & Køge
1880 - 1935

 

 
Julius Bertram Larsen 1922Vordruffsvej

 


Julius i sit atelie med et spilleværk
 
Tårnursværk til Hellig Kors Kirke udført med
den fornemme Dennissongang.

Tårnursværk i Århus Domkirke opsat 1907
 

Julius Bertram Larsen 

     Født 4.9.1854 - død 1935 ) i Køge søn af tårnursfabrikant Johannes Bertram Larsen og Juliane Amalie Thygesen. Uddannedes hos faderen i Køge, blev urmagersvend 1872, efter faderens  død 1877 bestyrede han forretningen for sin moder til han 1880 overtog den og flyttede den til København. Hans mål blev nu at uddanne sig i den kunst at bygge tårnure, selv i meget store dimensioner, og sangværker ( klokkespil ) samt at konstruere og restaurere gamle kunsture, både store og små. Mange kunstfærdige gamle ure gik i deres forfald og undergang i møde, fordi ingen havde tilstrækkelig interesse for dem. Det var Larsens forsæt at råde bod herpå.

     Med støtte fra forskellige fonde og legater og fra private velyndere, bl.a. brygger J.C.Jacobsen, foretog han flere udenlandsrejser, for at dygtiggøre sig, og han mødte under sit arbejde megen tillid og forståelse, ikke mindst hos kunstnere. Af hans talrige arbejder fandt adskillige vej til udlandet, hvor de vandt anerkendelse på de store verdensudstillinger, og skaffede ham flere 1 klasses medaljer, sidst på verdensudstillingen i Chicago.

      Af de betydeligste uranlæg Larsen i årenes løb har udført, kan fremhæves sangværket på Frederiksborg Slot, tårnure til Århus Domkirke, Sct. Knuds Kirke Odense, Holmens Kirke, Vor Frue kirke i København, Jesuskirken i Valby foruden flere slotte og herregårde, Kæmpeuret i Frelser Kirke, Klokkespillet på Ledreborg. For tiden ( 1922 ) har han under arbejde planetariet i Rundetårn og det astronomiske ur i Lund Domkirke.

      Larsen er på sit område en kunstner, der er fuldt fortrolig med de gamles kunstfærdighed og arbejder i deres ånd. Med en enestående dygtighed forener han en lykkelig kærlighed til sit smukke og sjældne håndværk, og de resultater, han har nået, til dels bistået af interesserede kunstnere og videnskabsmænd, navnlig blandt arkitekter, musikere og astronomer, har vundet fortjent anerkendelse både herhjemme og i udlandet, Hvor talrige vidnesbyrd foreligger.

 


Tilbage

                                                                 

                                                                  Copyright © 2021   Web-master J. S. Frausing