Christianskirken                 


       

Cristianskirken på Christianshavn har som en  hel del af det indre København et smukt gammelt tårnur. Dette kan dateres nøjagtig til 1770 og er udført af H.A.Mathiesen søn af den navnkundige Peter Mathiesen. Værket er forsynet med både kvarterslag og timeslag. Højt, højt oppe er anbragt fire meget store urskiver som via en sindrig akselføring forbinder disse med selve  urværket.                                                       

Gangværket er forsynet med en stor minutskive, hvilket gør det let at justere urskiverne til korrekt tid. Denne er sammen med en del yderligere forbedringer ,som sædvanligt kunne man næsten sige ,udført af Bertram Larsen
 

Bag orgelet inde i kirken har Mathie-sen opsat et stand-ursværk som driver en urskive på orgel-facaden. Et sådant orgelur findes lige-ledes i Reformerte kirke i Gothersgade.
 

Næste side
 


 

                                                                 

                                                                  Copyright © 2021   Web-master J. S. Frausing