Statens Naturhistoriske Museum

Zoologisk Museum
 


   I anledning af Darwins 200 års dag, har Zoologisk Muse-um fået en ny stor og flot udstilling om arternes oprindelse og udvikling. I den forbindelse har vi ud-lånt et ældre tårn-ursværk som er ble-vet placeret i en ot-tekantet montre.Men hvorfor placere et ur mellem alle de mange dyrearter. Jo, for ti-den står jo ikke stille, udviklingen går vide-re og vil hele tiden være med til at evo-lutionen fortsætter.

 

    

Glasmontren med ur og dyr


Ved indvielsen af udstillingen havde man fint besøg
 


                           
 


 

                                                                 

                                                                  Copyright © 2021   Web-master J. S. Frausing