Vridsløse Statsfængsel
                                                         
       Henrik Larsen Kyhl 1860
 

Tårnursværket består af gangværk og timeslagværk

 

Henrik Larsen Kyhl har virkelig været kreativ med denne gangkonstruktion på dette tårnur. Hagen er opdelt i to uafhængige dele der skiftevis åbner og lukker for ganghjulet. Jeg har ikke set denne konstruktion på andre værker. Værket driver 3 store uskiver på hver 120 cm. Det lille værk til højre driver uret i fængslets midterakse, og er  fremstillet af Andreas Funch. Værket måler ikke mere end 20 x 30 cm. men er fuldstændig mage til den normale størrelse af denne type værk  som måler 60 x 80 cm.

 
 

   


Næste side
 

                                                                 

                                                                  Copyright © 2021   Web-master J. S. Frausing