Vor Frelser Kirke, Horsens

 
   


     Dette prægtige tårnur fra 1881 antagelig fremstillet af J.F.Weule, Bockenem er restaureret i efteråret 2004. Værket trækker fire store glasurskiver med en diameter på næsten 2 meter og er i sin tid opsat af en bornholmerurmager ved navn Chr. Jensen. I 1976 blev det mekaniske ur taget ud af drift og erstattet af et elektrisk centralur. dette holdt indtil 2003, hvor man besluttede af få det gamle restaureret. Det lykkedes og kirken er nu i besiddelse af et godt og solidt værk, der mange år frem i tiden vil være til glæde for byen.
 


    
Værket består af gangværk i midten samt kvarter og timeslag på hver side. På timeakslen er monteret en lille minutskive således at det er let at stille den korrekte tid.
 

     I lodskaktens bund står 2 store firkantede kampestenslodder med en vægt på omkring 155 kg. hver. Disse er antagelig de sidste rester af et tidligere ur fra 1796 som urmager Jonathan Green, Åbenrå leverede til kirken. Det nuværende ur er som alle andre tårnure forsynet med en stor slagskive til timeslagene. Denne er med friløb således at man meget hurtigt kan korrigere i tilfælde af driftsstop eller når man stiller sommer og vintertid.

Næste side


 

                                                                 

                                                                  Copyright © 2021   Web-master J. S. Frausing