Sejerværk med spindelgang
 


1. Smedjernsramme, samlet med kiler - 2. Pyntespir ( volutter ) - 3.  Ben - 4. Centralstiver -
5. Optræksvinde - 6. Reb for lodophæng. - 7. Snorevalse. - 8. Gangværksvalsehjul - 9. Stift for ud-
løsning af slagværk. - 10. Arm for udløsning af slagværk. - 11. Spærhage. - 12. Stokkedrev. - 13.
Ganghjulsaksel. - 14. Ganghjulsbøjle. - 15. Ganghjul ( kronhjul ). - 16. Lodret spindel med to lapper
for indgreb i ganghjulet. - 17. Nederst spindelleje. - 18. Øverste spindelleje. - 19. Foliot ( balance
eller uro ) med vægte, som kan stilles ud eller ind for regulering af uret, - 20. Snor, hvori spindelen
hænger og drejer. - 21. Viseraksel. - 22. Urskive. - 23. Timeviser ( stiv viser) med kontravægt. 24.
Slagværksvalsehjul. - 25. Hammerløfterstifter. - 25a. Blindfælg ( til støtte for hammerløftestifterne )
26. Slagskive med indvendig tandkrans og udvendig indsnit for bestemmelse af slagenes antal. -
27. Hjerteskive på hjerteskiveaksel. - 28. Udløsningsmekanisme for slagværk ( kun vist fragmenta-
risk. - 29. Ifaldsarm. - 30. Vindfangsaksel. - 31. Vindfang ( luftbremse ) med spærværk.
 

     
 

Kilde : Danmark Kirker
Nationalmuseet

 

42. Visertransmission. - 43. Viserværk for minut
og timeviser. - 44. Vekselhjul. - 45. Kontravægte.


Samme sejerværk men ombygget til pendulregulering
 

32. Optræksdrev for optræk med håndsving. - 33. Optrækshjul. - 34. Mellemhjul og mellemhjuls-
aksel. - 35. Ganghjulsaksel. - 36. Ganghjul. - 37. Hage eller anker. - 38. Hageaksel (el. ankervelle)
39. Gaffel, som forneden griber om pendulet. - 40. Pendulophæng. - 41. Pendullinse. - 46. Lod
sædvanligvis en kampesten, med lodtrisse. - 47. Tilløbsarm. - 48. Optræksdrev ( her vist som mas-
sivt drev, sammenlign nr. 32. - 49. Optrækskvadrat for håndsving. - 50. Hammerløftearm. - 51. Hjer-
teskivehjul.
 


 

                                                                 

                                                                  Copyright © 2021   Web-master J. S. Frausing