Roskilde Domkirke                  Peter Mathiesen 1741

            
Et smukt eksemplar på  et tårnur fremstillet af Peter Mathiesen i Kjøbenhavn 1741. Mathiesen var en af de helt store på den tid og der eksisterer endnu en hel del af hans værker. Værket er som mange andre renoveret af Bertram Larsen , Køge i 1931 og er atter restaureret i 2003 af J.S.Frausing

Urskiven kendes nok af de fleste som Kirsten Kimer og Per Døver. Den er en af de få med mekaniske figurer,  vi har her i landet.  Selve skiven er også usædvanlig idet den er forsynet med 2 x 12 romertal, hvilket gør,  at viseren som er en eenpeger, kun går en omgang i døgnet.

 

 

Kirsten Kimer og Per Døver. Urskiven med 24 timer og har kun een viser med henholdsvis sol og måneprofil.


Sejerværket på sin vante plads tilbage efter restaureringen i 2003. Værket måler 100 cm i bredde, 140 cm i højde og 220 cm i højde. Alle hjørnestiver har svungne volutter. Gangværket er forsynet med en stiftsgang.


Smedestempel i hjørnestiver

     Dragehylsværket udløses hver time . Værket får hesten over urskiven til at stejle, og på nedslaget udløses en blæsebælg, der får dragen til at udstøde et hæsligt hyl

Næste side


 

                                                                 

                                                                  Copyright © 2021   Web-master J. S. Frausing