Helsingør Rådhus
                                                                                Henrik Larsen Kyhl
                                                                                    
Copenhagen 1853
 

     Henrik Kyhl der tidligt viste opvakthed og mekanisk begavelse, blev sat i urmagerlære i Kbh. og etablerede sig 1818 som tårnurfabrikant. I Magazin for Kunstnere og håndværkere offentliggjorde han i årenes løb flere nye forbedringer og opfindelser på urmageriets område bl.a. opfandt han et kile-indgribningssystem. Særlig vandt et tårnur han udstillede på verdensudstillingen i London i 1851 stor opmærksomhed.

    Stokkedrevene er skruet sammen og låses med et dæksel. En virkelig elegant løsning. Udskiftning af slidte stokke er derfor en let sag. Hele værket er opbygget på en støbejerns-ramme, hvor alle lejer og hjul er monteret i samme plan. Alle lejer har firkantede huller, hvilket giver en meget mindre friktion, da akseltappene kun berører fire punkter på lejet

     Henrik Kyhl har her konstrueret sin helt egen gangkonstruktion og fået patent på denne. Værket er et 8 døgnsværk udført af Henrik Larsen Kyhl i 1853 bestående af gangværk samt halv & heltimeslagærk. Kyhl har fremstillet adskillige af denne type, men har hen af vejen eksperimenteret med forskellige løsninger omkring echapmentet.Næste side
 

                                                                 

                                                                  Copyright © 2021   Web-master J. S. Frausing