Henrik Kyhl
  Kjøbenhavn 1793 - 1866
  

Vredsløse Statsfængsel 1860

Helsingør Rådhus 1853

     Født 8.8. 1793 i Søsum ved Ølstykke. død 12.2 1866 på Frbg., begr. sst {Solbjerg) Faderen hjulmand, senere forpagter Lars Henrik Hansen (Ca. 1764 -1812), gift med Mette Rasmusdatter. (Ca 1763-92) og Maren Jensdatter (ca. 1773-1841) -26.2.1817 i Kbh, (Garn.) med Sophie Dorothea (Groskopf, født 2.12,1792 i Kbh (petri). død 18.12 1861 på Frbg, datter af tøjmagermester ( Christian Philip Groskopf ( ca.17 47 -1821) og Anna Dorothea Schiønning. Kyhl der tidligt viste opvakthed og mekanisk begavelse, blev sat i urmagerlære i Kbh. og etablerede sig 1818 som tårnurfabrikant. I Magazin for Kunstnere og håndværkere offentliggjorde han i årenes løb flere nye forbedringer og opfindelser på urmageriets område bl.a opfandt han et kileindgribningssystem.

     Særlig vandt et tårnur han udstillede på verdensudstillingen i London i 1851 stor opmærksomhed. Det anbragtes senere i metodistkirken i Rigensgade, hvor det blev ødelagt ved kirkens brand 1914; på grundlag af resterne rekonstrueredes det i tegning. I 1827 konstruerede Kyhl en reflektorgadelygte (tranblus) der fra 1828 til gasbelysningens indførelse 1857 anvendtes ved Kbh.s gadebelysning. Kyhl var oldermand i urmagerlauget 1832-38, og 1817-59 var han et initiativrigt medlem af borgerrepræsentationen, hvor han bl.a. 1841 fremsatte forslag om en ny brolægningsmetode med anvendelse af asfalt. Forslaget nedstemtes, dets tid var endnu ikke kommet. 1844 og 1846 deltog han som suppleant i stænderforsamlingen i Roskilde og talte for en fri forfatning Han var en overmåde virksom og på mange sociale områder interesseret mand der tilhørte tidens frisindede retning. Han var således 1835 medstifter af Selskabet til trykkefrihedens rette brug, 1838 af Industriforeningen i hvis repræsentantskab han var en af de mest virksomme. Også af Tivolis første bestyrelse var han et flittigt medlem.

     Den saglige og roligt overvejende forretningsmand kom ganske naturligt ofte i opposition til den iltre og temperamentsfulde Georg Karstensen der til sidst måtte fortrække, hvorefter Kyhl i flere år , til 1857 ledede Tivoli som direktør. 1843 var han medstifter af Det skandinaviske selskab, og s.å. valgtes han til medlem af valgbestyrelsen for Kbh. ved valget af deputerede til den bebudede rigsforsamling Ved siden af denne omfattende offentlige virksomhed syslede han til del sidste med forskellige fysiske forsøg -En bror Peter Larsen Kyhl.. født 28.3.1797, død 27.1.1847, blev udlært som guldsmed og etablerede sig 1821. Han opfandt det såkaldte naturselvtryk en metode hvor blomster, insektvinger og lign. pressedes mellem en hånd og en blød metalplade og derved afgav sit aftryk i det bløde metal. Han fik støtte fra Videnskabernes selskab, men opfindelsen fik ingen videre betydning
 

                           

Ebeltoft Kirke 1860

Ebeltoft Kirke 1860, ganghjul

Hans værker findes blandt andet følgende steder

Mariager Rådhus ( 1846 ) - Wedellsborg slot ( 1848 ) - Øresundshospitalet på Østerbrogade ( 1848 )
Vester Sottrup Kirke, Sønderjylland ( 1848 ) - Den kongelige Veterinær & Landbohøjskole ( 1854 )
Jægerspris Slot ( 1855 ) - Vridløse Statsfængsel ( 1860 ) - Roskilde Sygehus ( 1856 )
Ebeltoft Kirke ( 1860 ) - Helsingør Rådhus ( 1853 ) - Holtug kirke , Stevns -
Skov & naturstyrelsen, Cottagehuset i Charlottenlund -

 


Tilbage

                                                                 

                                                                  Copyright © 2021   Web-master J. S. Frausing