Hvalsø Kirke

   
  
 Eetdøgnsværk med kvarter & timeslag. Værket er fra midten af 1700 tallet og står bortset fra en ændret gangkonstruktion i sin oprindelige skikkelse. 

      


Urskiven er af nyere dato og har nu både minut og timeviser.  Udført som kopi af den oprindelige. Skiven er en kobberplade malet i koboltblå farve.  Romertal, minuttegn og visere er forgyldt med 23,5 karat bladguld.  Viserprofilen er fra ca. 1880

   

Sejerværket har både kvarter & timeslagværk. Som det kan ses, er det tunge værk anbragt på en solid trækonstruktion. Desværre er værket i dag sat i stå og urskiven er blevet elektrificeret. Dette er en tendens man ser oftere og oftere, hvor magelighed går før bevaring af det oprindelige og unikke.

   
 


    A.Funch har i midten  af atten-hundredtallet fornyet  gang-hjulet og sat en stiftsgang i som erstatning for en hagegang.

 

                                              

                                                            Næste side

 

                                                                 

                                                                  Copyright © 2021   Web-master J. S. Frausing