Gammel Estrup , Jyllands Herregårds Museum
 

   


      Når man kører ad hovedvejen fra Grenaa til Randers, dukker Gammel Estrup op på højre side af vejen kort efter man har passeret Auning. På venstre side af vejen ligger Helligbjerget, som igennem tiderne har fungeret som landmærke og udsigtspunkt. Herregården Gammel Estrup, som først i 1926 afsluttede en mere end 600 år lang periode, hvor den kun blev arvet og aldrig solgt, fremtræder som en renæssancebygning bygget af røde mursten. Gården ligger omkranset af voldgrave, og når man kører forbi, vil man også kunne se de store avlsbygninger.
     
Det vides ikke nøjagtigt, hvornår det første Gammel Estrup blev opført. I forbindelse med arkæologiske udgravninger på voldstedet er der påvist bygningsrester fra 1300-tallet, og gennem middelalderen findes endvidere vidnesbyrd om de perioder, hvor godset har været en del af jordstridigheder eller er blevet ødelagt i forbindelse med en krig. Gammel Estrup har i 600 år været ejet af den samme familie. De ældste dele af de nuværende bygninger stammer fra ca. 1490, hvor ejeren Lave Brock (-ca. 1504) opførte et stenhus på stedet. Et stenhus er et andet ord for en fæstning, og Lave Brock var en temperamentsfuld herre, som nok kunne have brug for et sted at være i sikkerhed. I 1468 dræbte han med egen hånd købmanden Niels Paaske fra Randers.

 

 

   

   
     Sejerværket på loftet har været ude af drift i mere end 30 år, og er erstattet af et elektrisk uranlæg. Mens det gamle urværk stadig var i brug, havde man en formodning om, at det spøgte på loftet. Det er blandt andet omtalt i Gorm Benzons bog om Spøgelser og sagn fra danske slotte og herregårde. Det hændte nemlig ikke så få gange, at uret gik i stå hen af fem-tiden . Uret blev atter sat i gang  og gik uden problemer,  der var altså ikke en defekt ved uret. Men efterhånden blev det museumsinspektøren for meget. Udrustet med lommelygte , god tålmodighed og termokande satte han sig oppe på loftet og ventede. Der gik en rum tid, men pludselig hørte han en ubestemmelig lyd og mærkede en kølig vind hen over hovedet. Han lukkede med en refleks øjnene, og da han lidt efter igen åbnede dem . så han et par alliker sidde på ganghjulet til tårnuret, hvilket bevirkede at uret gik i stå. Her var forklaringen, det var disse alliker og ikke spøgelser, der fik uret til at gå i stå. Hullet i et tagvindue blev repareret, og siden har der ikke været "spøgelser " på loftet.

 


     De 4 hjørnestivere er forsynet med volutter med profil som en krone. Man kan endvidere ane rester af den oprindelige grønne farve. På det andet billede kan man ane ganghjulet, hvor "spøgelserne " (allikerne ) stoppede tårnuret.

Gammel Estrup er et sted jeg varmt kan anbefale at aflægge et besøg, og du kan roligt afsætte en hel dag. 

                                                                 

                                                                  Copyright © 2021   Web-master J. S. Frausing