Frederiksberg Rådhus

Af og påmonteringen af de tunge visere krævede det svære grej på banen. Liften var på 70 meter for at kunne nå ind over tagrygningen på rådhuset

      Frederiksberg Rådhus ur er fra 1953 og er fremstillet i forbindelse opførelsen af det nye rådhus. De 4 urskiver har en diameter på 380 cm og er placeret 45 meter oppe målt fra gadeplan. Men i efteråret 2007 faldt den store viser mod nord på grund af metaltræthed, hvilket indebar at samtlige visere blev afmonteret og sendt til teknologisk Institut for nærmere undersøgelse. Herefter fik samtlige viser en totalrenovering og forskellige forbedringer blev udført. Det nordre viser blev totalt ødelagt i faldet og måtte erstattes med en ny i massiv kobberplade. Alt er nu på plads og Frederiksbergs borgere har atter fået deres tidsmåler tilbage. 

   Frederiksberg Bibliotek har på deres hjemmeside indlagt et lille filmklip, hvor man ser hvorledes en af de store klokker manuelt bliver hejst de næsten 50 meter op i luften.
 

 

    Til klokkespillet er der foruden det traditionelle klaviatur monteret en mekanisk spillemaskine. Denne virker ved hjælp af en perforeret papirsrulle der aktiverer klokkespillet og automatisk  afspiller de programmerede melodier mellem kl. 9.00 og kl. 24.00. Princippet er det samme som i sin tid blev udviklet til lirekasser.

   Melodierne udskiftes hvert kvartal således at de passer til årstiden. Desuden findes en specielrulle med julemelodier. Denne spilles i 14 dage før jul.

En glad mester lukker inspektionsdøren efter endt arbejde, endnu en opgave er løst.

      

    

     Rådhusuret er foruden kvarter & timeslag forsynet med et klokkespil der lyder 5 gange om dagen.

 

 

                                                                 

                                                                  Copyright © 2021   Web-master J. S. Frausing