Christian Ørnholm

Vrensted , Vensysel
 

 

Christian Ørnholm er født 2. januar 1857 - død 3.februar 1936.

     Udlært som grovsmed og beslog en hest som svendestykke. Men ingen undgår sin skæbne, og forresten i en dygtig smed, er der stof til alt muligt. Som smed lærte han at behandle jern og stål, men det blev ikke ved med at forme sig til hestesko. Den store by drog ham. Han kom til København og fik tilfældigt arbejde hos en mekaniker og blev der i 10 år. Denne mekaniker befattede sig en del med selvregistrerende apparater, og heri fandt han en god hjælper i Ørnholm. Det første urværk Ørnholm byggede er på Meteorologisk Institut i Bukarest. Det er et differantiale-ur til en barograf som blev bygget der. I disse år passede Ørnholm alle instrumenterne på Meteorologisk Institut i København og rundt om i landet. Det drejede sig bl.a. om selvregistrerende vandstandsmålere, barografer, termografer, pluviometre, vindretningsmålere, vindstyrkemålere og solskinsmålere. Herfra til at lave tidsmålere var jo kun et kort skridt. Ørnholm nåede at fremstille ca. 200 ure til offentlige bygninger, rådhuse, jernbanestationer og en del herregårde.

   Det store billede af Ørnholms værksted viser et værksted med adskillige drejebænke, fræse og boremaskiner. Midt i det hele står den gamle mester, ret en type på en arbejdets mand. Man tager næppe fejl når man siger, at hele denne virksomhed ikke er blevet til ved at dyrke normalarbejdsdagen. Slid har det kostet, arbejde tidlig og silde, man kan se, hvor den mand er at træffe når som helst. Arbejdet var hans kærlighed, og han blev på skansen til det sidste En af Ørnholm sorger var at han ikke havde en værdig arvtager til virksomheden.

Kilde: Vensyssel nu og da. Forfatter: Erik Egebak Jensen


Henry Kjeldsen Nielsen der var udlært hos Ørn-holm overtog firmaet efter dennes død i 1936 , og flyttede firmaet til Løkken. Men i 1979 stop-pede produktionen, nu var tiden inde til elektri-ske ure.

Stolte håndværkere viser uret til Assens Kirke frem efter en gennemgribende restaurering. Det er Henry Kjeldsen Nielsen yderst til venstre.


Tilbage

                                                                 

                                                                  Copyright © 2021   Web-master J. S. Frausing