Anders Hansen Funch
 

 

 

     Døbt i Rønne 19.9.1806, søn af sømand Hans Andersen og Johanne Jensdatter. Død i København 16.10.1864 Ugift. Moderen giftede sig 29.4.1808 med Lars Funch, efter hvem stedsønnen tog efternavn. Anders Funch lærte hos kgl. hofurmager Frederik Jürgensen i København og blev udskrevet af lære 22.10.1833. Han aflagde mesterstykke 28.4.1834.

     Allerede 6.8.1832 fik han auktionsskøde på gl.no.192 ( matr. no 494a ) i Søndergade i Rønne og må have tænkt på at nedsætte sig der. Han solgte imidlertid huset 4.5.1834 ( jvf. videresalget 2.5. 1835 ) og indrettede i stedet værksted i København, hvor han tog borgerskab 7.3. 1835. Han blev især kendt som tårnursfabrikant, men på industriudstillingerne udstillede han også andre ure. I København således i 1840 et taffelur og et gård-viserur foruden dele til et astronomisk ur, et boxkronometer, et lommeur med ankergang, tre tårnursværker og et taffelurværk.I London i 1862 udstillede han et tårnursværk og et boxcronometer ( jvf. udstillingskatalogerne ) .

Efter hans død videreførtes værkstedet af hans mangeårige medarbejder Poul Christian Louw.
 


Tilbage

                                                                 

                                                                  Copyright © 2021   Web-master J. S. Frausing